De gracht(en) van Drusus

Een belangrijk thema voor Nederland is de strijd met het water. De Romeinen hadden hier al mee te maken. De grens van het Romeinse Rijk, de limes, bestond in het noorden onder andere uit de rivier de Rijn. De Romeinen bouwden een hele infrastructuur rondom het water en moesten dit goed onderhouden. Denk aan de dammen, kades, havenwerken en kanalen. Deze podcast gaat over het promotieonderzoek van archeoloog en bioloog Jan Verhagen naar Romeinse waterwerken in de Rijn-Maasdelta. Een belangrijk onderdeel is de ligging van de befaamde Drususgracht(en).

met dank aan romeinse limes nederland